Pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

Posted by / 06-Jul-2017 19:42

Pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

Ang kolonisasyon naman ay ang kabaliktaran ng ebanghelisasyon.

Ito ay nagsisimbolo ng espada at hinding mapayapang paraan dahil ginagamitan ito ng lakas-militar.

Ang mga paring misyonero rin ang nangangasiwa ng pagbibinyag sa mga simbahang Katoliko.

Tinatawag rin sila na di-sibilisado dahil ang kanilang pamumuhay ay kakaiba sa Europa lalo na sa Espanya.Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, at Trinidad na mayroong 264 mga tauhang mandaragat.Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-62pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-7pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-51

Sa tributo, ang mga Pilipino ay nakaranas rin ng kahirapan.

One thought on “pagdating ng mga espanyol sa pilipinas”

  1. Key Optimize - the best way to follow popular keywords on any website KEYOPTIMIZE Pricing Sign in Sign up Pricing Sign In Sign Up Website analysis Keywords research Content research Competitors Create widget Updown test Key Optimize - professional tools ...